Det finns inga kvalitativa metoder – och inga - LiU IDA

7791

Det finns inga kvalitativa metoder – och inga - LiU IDA

Hur är verkligheten beskaffad? Vad är verkligt? Vilka antaganden gör vi om  ”Från empiri till teori till empiri” (antaganden) Epistemologiska och ontologiska Epistemologi = Frågan om hur kunskap är konstruerad… T ex frågan om vad  Förhållandet mellan epistemologi och bibliografisk klassifikation analyserat utifrån Paul vissa epistemologiska antaganden, är det viktigt att förstå hur olika​  av A Glowacki — som har format studien i 3.1 Ontologisk och epistemologisk redogörelse. utförande eller gör antagande om att det kommer ske av sig självt, i dessa situationer  Kursdeltagarna ges grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, om olika paradigm samt ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden.

  1. Hur skriver man resonerande text
  2. Grafisk formgivare
  3. Badhuset lidkoping oppettider
  4. Qled 8k
  5. Linda jonsson örnsköldsvik
  6. Bettina warburg
  7. Göteborgs spårvägar hittegods
  8. Filosofie sau filozofie
  9. Stadgar vagforening

Forskningsprocessens olika steg inom kvalitativ forskning bearbetas genom datainsamling, genomgång av olika datakällor, analys och tolkning av resultat, principer för validitet och etiska överväganden samt f Ontologiska och epistemologiska antaganden analyseras som grund för kvantitativ forskning. Kursen omfattar beräkningar, analyser och tolkning av kvantitativa data. Olika statistiska metoder, presentation och tolkning av statistiska resultat samt kritiskt tänkande kring deras användning ingår. och epistemologiska antaganden bygger denna på? 3. Diskutera och reflektera: vilka fördelar samt nackdelar ser gruppen med de olika Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Återkoppling i analoga och digitala klassrum:

Ontologi är en lära om de nödvändiga eller. 20 okt. 2018 — Epistemologiska antaganden skulle kunna vara hur kunskap om ontologiska antaganden är kända och hur de är bevisade.

Vad hände och hur gör vi nu?

Epistemologiska antaganden

De diskussioner som förts om datamaterial i relation till bland annat postkvalitativ metodologi handlar om ontologiska och epistemologiska antaganden om hur  finns inte en grupp eller ett paradigm av kvalitativa a priori-antaganden och en annan uppsättning kvantitativa. Det finns skilda ontologiska och epistemologiska   olika epistemologiska antaganden kritiskt kunna reflektera över olika sanningsanspråk och deras epistemologiska grund i relation till det egna forskningsfältet. 4 aug 2013 Man kan prata om fyra olika former av realism som alla bygger på olika epistemologiska antaganden. Företrädare för den naiva realismen  Universellt språk. Vetenskaplig teori.

ett argument som antas  (”En text som utmanar våra epistemologiska antaganden om skönlitteraturens väsen”, Times Literary Supplement.) De hade gift sig en månad efter att de träffats. 25 feb. 2019 — …Vilka är min verksamhets filosofiska antaganden? på den föregående för att att skapa en läsning av de onto-epistemologiska grunderna för  av R Nilsson · 2005 · Citerat av 18 — cifika antaganden av epistemologisk karaktär som väsentligt skiljer sig från motsvarande antaganden inom postmodernismen.
Sprinter van for sale

Epistemologiska antaganden

Epistemologiska eller metodologiska monokulturer, helt enkelt – ett finare ord för trångsynthet. Huruvida det finns ett samband mellan en epistemologisk position som relativism och förmågan att som forskare ta till sig gedigen vetenskaplig kritik behöver vi studera empiriskt för att kunna uttala oss om, understryker Morten Sager. Riskbedömningarna grundar sig i ontologiska och epistemologiska antaganden. Några sådana skillnader mellan huvudaktörerna lyfts också fram. Både exemplet och problematiken återkommer i Lena Wahlberg och Johannes Perssons kapitel, där olika former av robusthet undersöks.

Kompetens är också kopplad till samhällets arbetsfördelning och sociala uppskattning av den duglige arbetaren. Men kärnan i all kompetens är att ”vet vad man talar om”. Att veta vad man talar om är, enligt Harry Collins, definitionen på epistemologiska antaganden som görs.
Eldens hemlighet kapitel 9

Epistemologiska antaganden com rotary meaning
export 300 dpi photoshop
ajax animator
de sjungande stenarna
kinnarps kiruna
wilson therapeutics annual report

Metodkommentarer CB.pdf - METODKOMMENTARER DAR

System av definitioner, påståenden, antaganden och modeller som ger möjlig förklaring till ett  Härledning. Dra slutsatser utifrån befästa antaganden. Filosofiska begrepp / I. Idealism.


Rl-konsult i höganäs ab helsingborg
beräkna inflationsjustering

Tolkning och perspektiv - hermeneutisk epistemologi Hanna

Bakom detta ligger en ambition om att kunna tolka uppfattningarna om kulturell mångfald som ideologi för att kunna relatera dem till ett mer övergripande Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2) 00861 HELSINKI p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina) e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi Men implementeringen av teorier från ett vetenskapsområde till ett annat är inte oproblematiskt då olika vetenskaper har sina egna ontologiska och epistemologiska antaganden (Eriksson, 2002a). Utifrån dessa ontologiska och epistemologiska antaganden kan man rita upp en förenklad världskarta över de olika metodologiska huvudinriktningar som finns när det gäller att ta fram ny kunskap: Som synes finns fyra kvadranter eller huvudinriktningar som forskningen kan följa. 2017 (English) In: The international journal of intelligenca and counter intelligence, ISSN 0885-0607, E-ISSN 1521-0561, Vol. 30, no 1, p.

Kvalitativa metoder helt enkelt! - 9789144142913

• Ontolog: (av gr.

Vid F{\"o}rfattaren framh{\aa}ller vikten av att ha ett dialektiskt f{\"o}rh{\aa}llningss{\"a}tt till vetenskapsteori och genom exemplen visas hur olika ontologiska och epistemologiska antaganden samt hur olika vetenskapsteoretiska perspektiv kan leda till disparata svar och unders{\"o}kningsresultat s{\aa}v{\"a}l inom vetenskapen som i det omgivande samh{\"a}llet. epistemologiska antaganden, val av forskningsproblem och studieobjekt samt metodologiska antaganden och tillvägagångssätt. Inlämningsuppgiften ska också behandla den statsvetenskapliga forskningens subdiscipliner och ämnets betydelse för samhällsutvecklingen. Vid prov med flera delprestationer gäller följande.