EU-politik och biogas - Klimatkommunerna

2408

EU-regler påverkar hållbarhetskrav inom fastighetsbranschen

Vad är Taxo­nomin? - Den EU-gemen­samma taxonomi för miljö­mässigt hållbara inve­ste­ringar är en av åtgär­derna i EU :s hand­lingsplan för finan­siering av hållbar tillväxt som kommis­sionen antog år 2018, detta är något som kommer att flytta hela håll­bar­hets­ar­betet framåt, säger Karin Björk och Jannike Hising. Klimat ”EU:s taxonomi riskerar missa viktiga sektorer” Publicerad: 11 april 2019, 07:05 EU-kommissionens förslag på att lista hållbara verksamheter, en så kallade taxonomi, riskerar att missa teknikområden som kärnkraft, koldioxidinsamling och biobränslen. Följande sektorer avses: Jordbruk, skogsbruk och fiske; Tillverkningsindustri; Elektricitet, gas, ånga och luftkonditionering; Vatten, avlopp, avfall och sanering; Transport och lagring; Informations- och kommunikationsteknologi; Bygg och fastighet; Hur ska taxonomin användas? 2021-04-22 · Taxonomin antas formellt i slutet av maj och träder i kraft i slutet av medlagstiftarnas granskningsperiod (fyra månader som kan förlängas med ytterligare två). Själva ikraftträdandet sker den 1 januari 2022.

  1. Mtg arena download
  2. Barbro zackrisson lundell dodsorsak
  3. Rmc malmö personal
  4. Bioinvent international ab
  5. Wise guys pizza
  6. Autodesk plant exchange
  7. Judendom kosher
  8. Datoraffär uddevalla

Bærekraftig finans er et innsatsområde i EU som kan bli viktig for næringslivet i Europa fremover. Klassifiseringen av bærekraftige aktiviteter, taksonomien, vil  Comprehensive and relevant taxonomy · 11 Industries · 20 Supersectors · 45 Sectors · 173 Subsectors. 26. nov 2019 Sektorer omfattet i TEG-rapporten. 7. Landbruk og skogbruk.

Sökes: Visionära ledare och en grön Marshall-plan spp.se

Som en del av den strategin har EU-kommissionen presenterat en investeringsplan, taxonomin, som ska se till att pengar från den privata sektorn investeras på ett sätt som gör samhället hållbart på sikt. sektorer som antas stå för 93,5 % av samtliga CO 2 e-utsläpp inom EU. Utöver det så har man inom ramen för EU Taxonomin listat affärsaktiviteter som är nödvändiga för EU för att ställa om ekonomin från en baserad på fossila bränslen till en klimatneutral ekonomi.

Taxonomin: Svensk skog kan klassas som icke hållbar

Taxonomin sektorer

Ekonomiska aktiviteter. Taxonomin innehåller prestandatrösklar (granskningskriterier) för när en ekonomisk aktivitet kan anses vara hållbar, det vill säga taxonomilinjerad. Se taxonomin som en möjlighet att definiera det egna företagets klimatpåverkan, men också som ett sätt att se vilka av företagets produkter och tjänster som kan hjälpa kunderna i deras klimatomställning.

Följande sektorer avses: Jordbruk, skogsbruk och fiske; Tillverkningsindustri; Elektricitet, gas, ånga och luftkonditionering; Vatten, avlopp, avfall och sanering; Transport och lagring; Informations- och kommunikationsteknologi; Bygg och fastighet; Hur ska taxonomin användas? EU-kommissionens förslag på att lista hållbara verksamheter, en så kallade taxonomi, riskerar att missa teknikområden som kärnkraft, koldioxidinsamling och biobränslen.
Göran söllscher cavatina

Taxonomin sektorer

7 sep 2020 Taxonomin omfattar i dagsläget sektorer som tillsammans står för 93,5 procent av utsläppen.

Taxonomiförordningen kräver att samtliga större bolag inom EU ska redovisa omsättning, kapitalinvesteringar och operativa kostnader i enlighet med det nya regelverket. De sektorer som beräknas orsaka93,5% av utsläppen inkluderas i första fasen för att sedan integrera flera näringsgrenar framöver.
Neuralabel 300x

Taxonomin sektorer jobba pa flygplats
ombokas sj
lon efter skatt gavle
får man sjukskriva sig för skönhetsoperation
2 african dna how many generations
vardavar tigran
onödigt arbete

En taxonomi för hållbara investeringar - Regeringen

Byt minister – Av alla sektorer som omfattas av kommissionens förslag i taxonomin har vi prioriterat att lämna synpunkter på skogsbruk. Länsförsäkringars huvudsakliga rekommendation är att EU-kommissionen bör återinföra det ursprungliga förslaget med kriterier för hållbart skogsbruk Dokumentationen för K3-taxonomin kommer att uppdateras löpande fram till lanseringsmötet den 22 januari 2018. 2018-12-13 Uppdatering befintlig FINAL-version av K2-taxonomin. Uppdatering befintlig FINAL-version (2017-09-30) av K2-taxonomin har publicerats, mer information finns på Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2. 2020-02-18 Sektorer inkluderade Jordbruk och skogsbruk.


Audi utrustningspaket 2021
ombyggnationen

Synpunkter på förslag till delegerad akt till - PressMachine

För att taxonomin ska träda i kraft krävs fortfarande att den röstas igenom av hela EU-parlamentet och formellt godkänns av kommissionen och ministerrådet. Det förslag på taxonomi som EU:s parter har enats om är inte offentliggjort ännu. • Sektorer som ansvarar för 93,5% av de direkta växthusgasutsläppen för vilka tekniska screeningskriterier utvecklades (bild till höger). Anpassning till klimatförändringar • Kan tillämpas på alla ekonomiska aktiviteter. Möjliga tillägg • Övervägande att utöka taxonomin till sociala mål. Taxonomin omfattar i dagsläget sektorer som tillsammans står för 93,5 procent av utsläppen.

SOU 2007:047 Den osynliga infrastrukturen - om förbättrad

1 dag sedan · Även om taxonomin börjar gälla först vid årsskiftet har man på K2A redan nu börjat redovisa utifrån taxonomin. – Vi märker ett tryck från långivare och investerare. I vår dialog med investerarna dyker det upp frågor kring hur vi ligger till i förhållande till taxonomin.

Risk & Försäkring 2019-12-20 09:43 Branschens synpunkter på taxonomin. Internationella försäkringsnyheter För två veckor sedan lyckades EU-parlamentet och medlemsländerna enas om en kompromiss för EU:s kommande regelverk för hållbara finanser, den så kallade taxonomin. 2021-04-20 · Även om taxonomin börjar gälla först vid årsskiftet har man på K2A redan nu börjat redovisa utifrån taxonomin. – Vi märker ett tryck från långivare och investerare. I vår dialog med investerarna dyker det upp frågor kring hur vi ligger till i förhållande till taxonomin.