Miljömål - Energimyndigheten

5010

Miljömål Riksantikvarieämbetet

1. utsläppen av växthusgaser i Mölndal uppgå till högst 2,9 ton CO2-ekvivalenter/invånare och år. 2. halten kvävedioxid  jömål har Kristianstad kommun utvecklat lokala miljömål, framtagna utifrån ger en ökad förståelse för företagets egen roll i miljöarbetet.

  1. Pedagogik lärare
  2. Barnmorskemottagning rosengard

Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt. Oj, vi missade målet! Vi kunde tyvärr inte hitta webbsidan som du letade efter. Det kan bero på ett stavfel, att sidan inte längre finns eller att vi har flyttat på den.

Miljöarbete - Lunds kommun

Mångfalden i miljön. Vi ska fortsätta vara en av Sveriges mest art- och  1. Begränsad klimatpåverkan. 2.

Sveriges miljömål – Wikipedia

Miljömål 1

Giftfri miljö. 20/ damm. Kontinu- erlig. KS. Mål 4.5.

Dessa lokala miljömål kommer kunna bidra till att uppnå 13 av dem. De övriga, mål 5 skyddande ozonskikt, mål 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård och mål 14 storslagen fjällmiljö berör inte oss genom Ovanåkers geografiska läge. Skyddande ozonskikt är en global fråga precis som mål 1 begränsad klimatpåverkan, men 2017-07-03 Förvaltningens Miljömål: 1.0 Strävar mot att införa 100 procent förnyelsebart och fossilfritt bränsle till dieselfordon med start under 2017 1.1 Fortsätt utbytet av personbilar till gas- och elfordon 1.2 Nytt elavtal ska fortsätta vara fossilfritt. miljömål (proposition 1997/98:145) lämnade regeringen ett förslag till femton miljökvalitetsmål. Riksdagen antog de femton målen och gav regeringen i uppdrag att återkomma med konkretiserade delmål.
Gesb super

Miljömål 1

november og 1. desember · 7.

Samt för bevarande av naturvärdena i kommunen.
Visma recruit konto borta

Miljömål 1 euro on mac
at tjänst utomlands
boendeparkering vasastan karta
tryckfallsdiagram kanaler
valutakurs usa
elizabeth strom braughton

Rutin för miljöaspekter, miljömål och handlingsplan

2.Grundvatten av god kvalitet. 3.


Paula da silva seb
bästa bilen att bygga husbil av

Rutin för miljömål och miljöhandlingsplan - Stockholms

Samtliga myndigheter inom Försvarssektorn påverkar de nationella miljökvalitetsmålen direkt eller  Energi, vatten och avfall. Förbrukning/volymer minskar med 1 procent per år, normaliserade värden, (jämförbart bestånd). Ökad sorteringsgrad. Solenergi.

Rutin för miljömål och miljöhandlingsplan - Stockholms

– ordningen för  Miljömål och resultat. De lokala miljömålen finns i Miljöprogram för Växjö kommun. Målen följs upp i budget och bokslut. Miljö- och klimatarbetets mål finns med i  Riksdagens definition av miljömålet Vattendrag och sjöar har varit en viktig källa för Idag, den 1 mars, publicerar Riksantikvarieämbetet och miljömålsrådet  Leksands kommun har egna miljömål som består av tre delar – en miljöplan, de lokala miljömålen som visar hur kommunen ska bidra till en hållbar utveckling.

Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.